Sten­boc­ken

Klick! - - ASTRO! -

Kär­lek: Ljuv­lig jul­vec­ka som blir li­te sva­la­re över själ­va ju­len, nå­got som helt och hål­let be­ror på al­la tra­di­tio­ner och be­styr som tar tid. Peng­ar: Få ut­gif­ter och få hän­del­ser just nu. Tro­li­gen sät­ter du bå­de kar­riär och eko­no­mi på pa­us så att du kan fi­ra jul­hel­gen i frid­full ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.