Vä­du­ren

Klick! - - ASTRO! -

Kär­lek: Ing­en då­lig vec­ka egent­li­gen men lör­da­gen kan stäl­la till be­kym­mer. Pla­ne­ra in­te in nå­gon ­ro­man­tisk och stor­sla­gen gest just där.

Peng­ar: Ro­lig shop­ping­vec­ka med bra lä­ge för dig som be­hö­ver hit­ta klap­par i sista mi­nu­ten. Fak­tiskt ock­så en spän­nan­de vec­ka för din kar­riär. Kär­lek: Het jul­vec­ka. Om du är sing­el så ger lör­dags­ön­dag dig fi­na chan­ser att änd­ra på det. El­ler så kan du ba­ra nju­ta av en till­fäl­lig flirt.

Peng­ar: In­köp gör du med fram­gång un­der hel­gen, sär­skilt om du är ute ef­ter att shop­pa men in­te vet ex­akt vad du le­tar ef­ter. Ro­lig vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.