Tvil­ling­ar­na

Klick! - - ASTRO! -

Kär­lek: Ditt kär­leksliv står nog kvar på sam­ma ru­ta he­la ti­den. I stäl­let blir vec­kan fest­lig och det är in­te jul­hel­gen som blir ro­li­gast. Peng­ar: Det är väl­digt många lä­gen där du an­ting­en mås­te sat­sa hel­hjär­tat el­ler helt av­stå. Fram­för allt är det så det ser ut för din kar­riär.

Iri­na Shayk. Har­ry Sty­les. Ri­han­na. Dai­sy Rid­ley. Gal Ga­dot. Amy Schu­mer. En­ligt stjär­nor­na kan skå­di­sen Kei­fer Sut­her­land nju­ta av en rik­tigt fet och väl­må­en­de plån­bok den här vec­kan. KEI­FER SUT­HER­LAND Kei­fer Sut­her­land Se­le­na Go­mez. Meg­han Mark­le. Sal­ma Hay­ek. Kim Kar­dashi­an. Ry­an Rey­nolds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.