De käm­par för att öka kän­ne­do­men om Alz­hei­mers sjuk­dom

Klick! - - KROPP & SJÄL! -

Seth Ro­gen, 36, och Lau­ren ­Mil­ler Ro­gen, 36, sam­lar in peng­ar via en år­lig stöd­ga­la ­Hilar­ty for cha­ri­ty för att öka kän­ne­do­men om Alz­he­mi­ers och sjuk­do­mar som drab­bar hjär­nan.

Fö­re det­ta golf­proff­set He­len Al­freds­son, 53, ­ar­ran­ge­rar golf­täv­ling­en ”Golfsla­get” där in­täk­ter­na går till Alz­hei­mer­fon­den.

Sven Woll­ter, 84, och Claes Malm­berg, 57, är bå­da ak­ti­va i kam­pen mot Alz­hei­mers och är le­da­mö­ter i Alz­hei­mer Sve­ri­ges sty­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.