Vec­kans frå­ga: Vad lyss­nar du helst på i jul?

På si­da 9 rap­por­te­rar vi om sex­isman­kla­gel­sen mot jullå­ten ”Ba­by it’s cold out­si­de”.

Klick! - - REDAKTIONEN -

To­ve Björnlundh, tf re­dak­tör to­[email protected]­ton­bla­det.se

Allt med Si­nat­ra el­ler Cros­by, jag gil­lar gubbjul.

Tom­my Gun­nars­son, re­di­ge­ra­re tom­my.gun­nars­[email protected]­ton­bla­det.se

Phil Spectors och Frank Si­nat­ras tid­lö­sa jul­ski­vor. Vill ock­så tip­sa om Aman­da Jen­sens fi­na ”Anot­her christ­mas”.

Eli­na Sten­bäck, re­di­ge­rings­sam­ord­na­re eli­na.sten­[email protected]­ton­bla­det.se

Gil­lar att bad­da öro­nen med Do­ris Days lju­va stäm­ma i ”Christ­mas ­pre­sent”.

Mat­ti­as Lof­tén re­di­ge­ra­re mat­ti­as.lof­[email protected]­ton­bla­det.se

Bru­kar spe­la Lars Ve­gas Tri­os ”Lars christ­mas” en gång var­je år. Sen får det räc­ka med jul­mu­sik.

Ag­ne­ta El­me­gård, re­por­ter ag­ne­ta.el­me­[email protected]­ton­bla­det.se

”Last christ­mas”, med Wham!

Toya Ir­ving, re­di­ge­ra­re toya.ir­[email protected]­ton­bla­det.se

Finns in­te myc­ket som slår den brit­tis­ka jul­klas­si­kern ”I wish it could be christ­mas eve­ryday” med Wiz­zard på HÖG VOLYM!

Ange­li­ca Lin­de, re­por­ter ange­li­ca.lin­[email protected]­ton­bla­det.se

Al­la som kän­ner mig vet att det en­da rim­li­ga sva­ret på den frå­gan är Jus­tin Bie­bers pär­la till jul­plat­ta från 2011.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.