Hett bröl­lop i vin­ter­land

Ca­ri­na Berg och Erik Jo­hans­son gif­ta i Vem­da­len.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Ett snötäckt land­skap som gnist­rar av lju­set från mar­schal­ler­na, fi­ol­spel och häst med slä­de. Det var som en vin­ter­sa­ga när tv-stjär­nan Ca­ri­na Berg, 41, och för­ra lands­lags­spe­la­ren Erik

­Jo­hans­son, 29, sa ja till varand­ra i Vem­da­lens kyr­ka i Här­je­da­len. Da­gen bör­ja­de med korv­grill­ning i 26 ­mi­nus­gra­der, ­en­ligt upp­gif­ter till Nö­jes­bla­det. Där­ef­ter åk­te de un­ge­fär 30 ­gäs­ter­na – varav en av dem var ­Ca­ri­nas nä­ra vän Christi­ne Melt­zer, 44

– med buss till den snötäck­ta lil­la ­kyr­kan som lys­tes upp av tän­da ­mar­schal­ler. Vig­seln äg­de rum runt kloc­kan fy­ra på ef­ter­mid­da­gen, och när de ny­gif­ta tu gick ut på kyrk­bac­ken till ­to­ner­na av vi­ol­spel kas­ta­de gäs­ter­na ­ro­sen­blad över det kys­san­de pa­ret. Där­ef­ter kas­ta­de ­Ca­ri­na sin brud­bu­kett på sed­van­ligt vis.

– Gäs­ter­na jubla­de när de kom ut. Häst och slä­de kör­des fram med fack­lor och Erik och ­Ca­ri­na ­kra­ma­des om in­nan de hop­pa­de ner i slä­den och åk­te där­i­från. Gäs­ter­na läm­na­de se­dan i buss, sä­ger ett ögon­vitt­ne till Nö­jes­bla­det.

Den ­ef­ter­föl­jan­de bröl­lops­fes­ten hölls i en pri­vat ­mat­sal på ­Stor­hog­na hög­fjälls­ho­tell och spa. Där möt­tes brud­pa­ret av ett hav av fack­lor. På bal­kong­en stod al­la gäs­ter som hur­ra­de och sjöng ”All you need is lo­ve”.

Gäs­ter­na ­jubla­de när de kom ut.

4 Fo­to: ANDRE­AS BARDELL Fo­to: ANDRE­AS BARDELL

Kär­le­ken hos de ­ny­gif­ta tu gick in­te att ta mis­te på. Ca­ri­na bar en lång, ben­vit ­klän­ning som var an­ting­en ­bro­de­rad el­ler vir­kad samt en pälskap­pa. Erik var klädd i en ru­tig, ma­rin­blå ko­stym, svart flu­ga, hatt och mörk rock med päls­kan­tad kra­ge. Christi­ne Melt­zer var en själv­klar gäst. Förs­ta kys­sen som ny­gif­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.