KÄR­LE­KEN FICK ERIK ATT BRY­TA MILJONKONTRAKTET!

Klick! - - KLICKTUELLT - Vem­da­lens kyr­ka i Här­je­da­len.

Ca­ri­na och Eriks ­kär­leks­hi­sto­ria bör­ja­de för li­te mer än ett år se­dan, och har se­dan dess gått från ­klar­het till klar­het.

I no­vem­ber för­ra året ­be­kräf­ta­de de sin re­la­tion i so­ci­a­la me­di­er och i april i år var de för­lo­va­de.

Kort där­på gjor­de Erik nå­got få and­ra gjort i fot­bolls­värl­den: Han bröt sitt mång­mil­jon­kon­trakt med FC Kö­pen­hamn för kär­le­kens skull, så att han kun­de flyt­ta till ­Ca­ri­na i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.