BETRAKTAR DOT­TERN SOM ETT MISS­TAG

Klick! - - KLICKTUELLT -

Jackie Chan har ­ald­rig haft nå­gon ­re­la­tion med dot­tern han fick med ­Elai­ne Ng Yi Lei och han näm­ner hen­ne hel­ler in­te i bo­ken.

På en press­kon­fe­rens an­gå­en­de otro­hets­af­fä­ren sa Chan att han ”gjort ett miss­tag som många män i värl­den har gjort”. I dag är Et­ta Ng

Chok Lam 19 år. Ti­di­ga­re i år gif­te hon sig med sin fru An­di

­Autumn. I sam­band med att hon kom ut som ho­mo­sex­u­ell och bör­ja­de läg­ga ut bil­der på sig själv och sin flick­vän för­ra året blev hon ­hem­lös. I en Youtu­be­vi­deo sä­ger hon att ­an­led­ning­en till att hon bli­vit hem­lös är på grund av si­na ”ho­mo­fo­bis­ka för­äld­rar”.

Jackie Chan har in­te ­kom­men­te­rat an­kla­gel­ser­na of­fent­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.