AVICIIS FÖR­ÄLD­RAR ÄR­VER 231 MIL­JO­NER

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Dj-stjär­nan Tim ”Avicii” Bergling av­slu­ta­de sitt liv den 20 april i år un­der en re­sa till Oman. 28-åring­en sörj­des av en hel värld. Nu är det fast­sla­get att hans för­äld­rar Klas Bergling, 73, och An­ki Lidén, 71, är­ver sin sons för­mö­gen­het på 231 mil­jo­ner kro­nor. Det rap­por­te­rar Ex­pres­sen. En­ligt boupp­teck­ning­en ha­de Avicii till­gång­ar på 180 mil­jo­ner kro­nor i Sve­ri­ge och i USA upp­gick de till 148 mil­jo­ner kro­nor.

Avicii.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.