Play­boy­kung­en göm­de be­vis: Sänkte ner sexkista i ha­vet

Hugh He­fners hem­lig­he­ter för­blir dol­da.

Klick! - - KLICKTUELLT - Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau

Play­boy­grun­da­ren Hugh

Hefner dog i sep­tem­ber 2017, 91 år gam­mal.

Men in­nan han gick bort hann han stä­da un­dan någ­ra av be­vi­sen från sitt stö­ki­ga liv.

En­ligt fle­ra käl­lor nä­ra Hefner ska han någ­ra år in­nan han dog ha sänkt ner en stor kis­ta i ha­vet.

Där ska han ha sam­lat na­ken­bil­der, fle­ra per­son­li­ga brev från Hol­ly­wood­stjär­nor – och al­la si­na eg­na hem­li­ga sex­fil­mer.

Det ska ha va­rit He­fners sä­ker­hets­chef i lyx­vil­lan ”Play­boy man­sion” som per­son­li­gen tog hand om kis­tan och sänkte den nå­gon­stans i Stil­la ha­vet. Sä­ker­hets­che­fen dog 2011 och med sig tog han hem­lig­he­ten om ex­akt var kis­tan dum­pa­des – och vad den in­ne­höll.

– Det fanns mäng­der av fil­mer, fil­ma­de med 8 mm och ci­ne­film, från någ­ra av de or­gi­er han ha­de un­der 1970­ta­let. Fle­ra man­li­ga Hol­ly­wood­stjär­nor fanns med på fil­mer­na och ha­de de kom­mit ut kun­de det or­sa­kat stor skan­dal, sä­ger en käl­la till New York Post.

An­led­ning­en till att ma­te­ri­a­let göm­des upp­ges va­ra He­fners oro för att nå­got skul­le stjä­las och säl­jas,

som Pa­me­la An­der­sons, 51, sex­fil­mer med Brett

Mi­chaels, 55, och Tom­my Lee, 56, gjor­de.

– Hugh sa att han in­te vil­le för­stö­ra nå­gon per­sons liv, äk­ten­skap el­ler kar­riär på grund av ma­te­ri­a­let, sä­ger käl­lan.

Fil­mer­na ha­de kun­nat or­sa­ka stor skan­dal.

Fo­to: IBL Fo­to: IBL

Tom­my Le­es och Pa­me­la An­der­sons sex­film blev stu­len. Hugh Hefner lät sä­ker­hets­che­fen stä­da un­dan be­vi­sen från sitt stö­ki­ga liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.