Kräf­tan

Klick! - - ÅRET MED KLICK! -

Kär­lek: Kne­pig helg men det glöm­mer du snart ef­tersom ny­års­fi­ran­det sju­der av ro­man­tik och pas­sion. Det nya året bör­jar med många ro­sa moln.

Peng­ar: Du kom­bi­ne­rar skick­ligt ditt sin­ne för lyx och es­te­tik med ditt sin­ne för peng­ar. En för­hål­lan­de­vis bil­lig vec­ka trots fest­lig­he­ter­na. Kär­lek:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.