Sten­boc­ken

Klick! - - ÅRET MED KLICK! -

Kär­lek: Fin kär­leks­vec­ka, sär­skilt för dig som trivs med gam­mal­dags ro­man­tik, långa ögon­kast och ge­nom­tänk­ta kom­pli­mang­er. Här­lig stäm­ning.

Peng­ar: Still­sam vec­ka. Ny­års­fi­ran­det blir nog gans­ka gla­mo­röst och där­med li­te dyrt, men i öv­rigt får af­fä­rer och kar­riär vän­ta ett tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.