Vat­tu­man­nen

Klick! - - ÅRET MED KLICK! -

Kär­lek: Hel­gen blir gans­ka trev­lig men i öv­rigt har du verk­li­gen in­te tur i kär­lek just nu. Tvärtom går sa­ker fel på al­la möj­li­ga kons­ti­ga sätt.

Peng­ar: Ny­års­fi­ran­det blir dy­ra­re än du ha­de tänkt dig, men i öv­rigt blir vec­kan lyc­kad med bå­de pri­va­ta fram­steg och med­vind för din kar­riär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.