Jung­frun

Klick! - - ÅRET MED KLICK! -

Kär­lek: Ett sa­go­likt ny­års­fi­ran­de, sär­skilt för dig som är sing­el. Nya kär­leks­möj­lig­he­ter kan tän­kas dy­ka upp på de mest ovän­ta­de stäl­len.

Peng­ar: Peng­ar­na räc­ker in­te långt just nu men i stäl­let för att fo­ku­se­ra på det så fo­ku­se­rar du på ditt kär­leksliv. Det är onek­li­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.