Skor­pi­o­nen

Klick! - - ÅRET MED KLICK! -

Kär­lek: En ma­gisk ny­års­natt vän­tar. Om du in­te viss­te sä­kert vad du vil­le ha ut av ditt kär­leksliv in­nan så får du ve­ta det nu. Mag­ni­fikt.

Peng­ar: An­tag­li­gen fat­tar du in­te sär­skilt många af­färs­be­slut un­der den­na vec­ka men man kan än­då sä­ga att det ge­ne­rellt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.