Stjär­nor­na skvall­rar:

Klick! - - ÅRET MED KLICK! -

(28 de­cem­ber 1983) Tyc­ker in­te om att va­ra en i mäng­den, an­sträng­er sig för att stic­ka ut. Un­der den li­te kna­si­ga ytan är han en sta­bil, kon­se­kvent och se­ri­ös män­ni­ska med be­stäm­da åsik­ter.

Fli­tig. Kre­a­tiv. Spon­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.