Skyt­ten

Klick! - - ÅRET MED KLICK! -

Kär­lek: Möj­li­gen blir ny­års­fi­ran­det li­te ro­man­tiskt men i öv­rigt är det nö­jen, gla­mour och par­tyupp­le­vel­ser som du le­tar ef­ter. In­te kär­lek.

Peng­ar: In­te ba­ra blir det ett gans­ka bil­ligt ny­års­fi­ran­de ut­an dess­utom bör­jar 2019 med att du ge­nom­för en rik­tigt lyc­kad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.