”Kil­ling Eve”

Klick! - - BIO & TV - HBO NORDIC

Årets störs­ta över­rask­ning. En apart pär­la full av våld, galg­hu­mor och per­fekt di­a­log. Med Sand­ra Oh och Jo­die Co­mer som två kvin­nor — en uttrå­kad sä­ker­hets­a­gent och en psy­ko­pa­tisk yr­ke­s­mör­ders­ka — som får varand­ra på hjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.