”The hand­maid’s ta­le”

Klick! - - BIO & TV - HBO NORDIC

Den and­ra sä­song­en av dysto­pin om ett nä­ra fram­ti­da USA där fer­ti­la kvin­nor hålls som barna­fö­dan­de sla­var, var in­te li­ka full­än­dad som den förs­ta. Men än­då strå­et vas­sa­re än det mesta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.