”Vår tid är nu”

Klick! - - BIO & TV - SVT

SVT:s ko­sty­me­le­gant om fa­mil­jen Lö­wan­der och de­ras per­so­nal fort­sat­te att im­po­ne­ra – stund­tals så myc­ket att man fick gås­hud. Och har man äls­kat att ha­ta nå­gon tv­ka­rak­tär mer än Ida Eng­volls Es­ter i år?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.