SÖK­TE I JE­RU­SA­LEM!

Klick! - - KLICKTUELLT -

sig fa­mil­jen på Laila Bag­ge med

I mars 2016 tog för att be­sö­ka si­na se­mes­ter till Je­ru­sa­lem om se­mes­ter. hand­la­de in­te ba­ra släk­ting­ar. Men re­san Sys­ta­rar­na re­dan då ef­ter Di­a­na. Laila le­ta­de föd­des. Laila en gång, när Di­a­na har ba­ra träf­fats häl­sa på sin Je­ru­sa­lem för att var 15 och åk­te till då­va­ran­de fru. pap­pa och hans hen­ne se­dan dess. — Jag har in­te träf­fat har om hon vet att hon

Jag vet in­te ens ju på om hen­nes en sys­ter, det be­ror att be­rät­ta det, mam­ma har valt sa Laila då till Ex­pres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.