Do­ma­re av­går – ef­ter att ha oral­sex­hå­nat Vig­go Mor­ten­sen

Klick! - - KLICKTUELLT - Tove Björnlundh

Den ame­ri­kans­ka do­ma­ren John W. Hal­lett av­går från sin post — ef­ter att ha oral­sex­hå­nat Vig­go Mor­ten­sen, 60.

En­ligt TMZ dis­ku­te­ra­de do­ma­ren och en ad­vo­kat en ”Sa­gan om ring­en”fes­ti­val i Viggos ära när sam­ta­let ur­ar­ta­de. Han skrek åt ad­vo­ka­ten att han bor­de ta in på ho­tell och su­ga av Vig­go Mor­ten­sen.

Ef­ter ett of­fi­ci­ellt kla­go­mål in­kom­mit star­ta­de en ut­red­ning mot do­ma­ren som ar­be­tar i Le Ray, New York. Han väl­jer nu att av­gå själv­mant vid års­skif­tet och har gått med på att ald­rig mer sö­ka jobb som do­ma­re.

Fo­to: IBL

Den ame­ri­kans­ke do­ma­ren John W. Hal­lett upp­ges ha skri­kit åt en ad­vo­kat att han bor­de su­ga av Vig­go Mor­ten­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.