Sten­boc­ken

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: Li­te ro­man­tik, sär­skilt un­der helgen, men mest hand­lar den­na vec­ka om nö­jen, spän­nan­de ut­ma­ning­ar, nya även­tyr och nya be­kant­ska­per.

Peng­ar: Änt­li­gen hän­der nå­got som du hop­pats på men som du trod­de skul­le drö­ja. Det kan va­ra en lö­ne­höj­ning el­ler star­ten på ett nytt pro­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.