NÅG­RA AV R. KELLYS SKANDALER

Klick! - - BREAKING NEWS -

1993: Gif­te sig med då 15-åri­ga och min­derå­ri­ga Aa­liy­ah. 1996-2002: An­kla­gas för att ha tving­at fle­ra min­derå­ri­ga till sex, grupp­sex och ab­ort. 2002-2004: An­mäls för barn­por­no­gra­fi ef­ter att fle­ra vi­de­os där han har sex med un­derå­ri­ga skic­kats till po­li­sen. I en av dem kis­sar han på vad som tros va­ra en 14-årig tjej. 2005: Hans fru an­sö­ker om be­söks­för­bud och me­nar att han miss­hand­lat hen­ne. 2017: Han an­kla­gas för att dri­va en slags sex­kult där han iso­le­rar, hjärn­tvät­tar och miss­hand­lar unga tje­jer bå­de fy­siskt och psy­kiskt. En av tje­jer­na som trätt fram sä­ger att han ”be­hand­la­de hen­ne som en sexslav”. Han an­kla­gas ock­så för att med­ve­tet ha gett kvin­nor obot­li­ga köns­sjuk­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.