S ADDERTACKAN!

VEC­KANS MEST OVÄNTADE N! ­KÄNDISSPA i Chris! Spe­ci­al – triss

Klick! - - OMG! -

1 Klicks kän­dis­spa­na­re såg Ma­de­le­i­ne, Chris, och al­la bar­nen på en mind­re tvär­ga­ta till Kar­la­vä­gen. Vin­ter­kläd­da, med­ve­tet av­slapp­nad ”van­lig stil”. Chris böjd framåt över barn­vagn, pra­tan­de med barn. He­la gäng­et gick myc­ket snabbt i rikt­ning mot Strand­vä­gen... 2 ...och se­na­re sam­ma dag, sen ef­ter­mid­dag stod Chris och bo­ta­ni­se­ra­de bland oli­ka mjöl och gryn vid bak­hyl­lan på mat­af­fä­ren Sa­bis. Av an­sikts­ut­tryc­ket att dö­ma vil­le han väl­digt gär­na va­ra nå­gon an­nan­stans. 3 På för­mid­da­gen på ny­årsaf­ton kom Chris i il­fart med Le­o­no­re i re­se­barn­vagn längs Ny­bro­ga­tan. Han pra­tar het­sigt i te­le­fon, me­dan Le­o­no­re satt super­nöjd i vag­nen och pra­ta­de för sig själv. Chris var klädd i je­ans, ”spor­tig” vin­ter­jac­ka och svart mös­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.