Drab­ba­des av sam­man­brott

Fram­gång­ar­na var nä­ra att knäc­ka Kei­ra Knight­ley.

Klick! - - KLICK TUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Ge­nom­brot­tet för

33, 2002 med fil­men ”Skru­va den som Beck­ham” på­ver­ka­de hen­nes häl­sa till den grad att hon va­ra nä­ra att läg­ga av med skå­de­spe­le­ri­et. Med tre ”Pi­ra­tes of the Carib­be­an”-filmer i rask takt blev det för myc­ket upp­stån­del­se kring hen­ne som per­son. Stjär­nan drab­ba­des av ett men­talt sam­man­brott 2007 och ef­ter­föl­jan­de post­trau­ma­tisk stres­syndrom.

– Jag minns att jag vak­nar en dag och det är tio män ut­an­för min yt­ter­dörr. De gick in­te på om­kring fem år, sä­ger hon till The Sun­day Ti­mes Sty­le ma­ga­zi­ne.

Allt Kei­ra gjor­de na­gel­fors i me­di­er­na och hon bör­ja­de kän­na sig pres­sad att all­tid se per­fekt ut.

– Jag vil­le all­tid va­ra topp- klass och jag vil­le all­tid va­ra per­fekt.

Jag tes­ta­de att väga två ki­lo mer, men då sa folk att jag har cel­lu­li­ter, och se­dan två ki­lo lät­ta­re – då var jag ano­rek­tisk och ­or­sa­ka­de att folk dog. Det var ba­ra så myc­ket, sä­ger hon.

Rädd­ning­en blev hen­nes fa­milj som fanns där och ­stöt­ta­de när ­pa­ni­kat­tac­ker­na sat­te in.

– Jag har en su­per­ge­di­gen bak­grund och tac­ka fan för det. Min fa­milj och min lil­la, men väl­digt nä­ra, grupp vän­ner lap­pa­de ihop mig. Ut­an det vo­re det en helt an­nan historia.

Foto: AP, SANDREWS, DISNEY,

Kei­ra Knight­ley, Kei­ra i ”Skru­va den som Beck­ham”. I ”Pi­ra­tes of the Carib­be­an”. Kei­ra är gift med Ja­mes Righton se­dan 2013. Upp­stån­del­sen som kom med film­fram­gång­ar­na blev för myc­ket för Kei­ra Knight­ley som 2007 drab­ba­des av ett men­talt sam­man­brot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.