FEM­TE BAR­NET PÅ VÄG FÖR RAMSAY

Klick! - - KLICK TUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Kän­diskoc­ken Gor­don Ramsay, 54, ska bli fem­barns­far­sa. Hans fru Ta­na Ramsay, 44, vän­tar sitt fem­te barn. Gläd­je­be­ske­det om tillök­ning­en med­de­la­de de på Instagram. Pa­ret har va­rit gif­ta i 22 år och för två år se­dan drab­ba­des de av ett miss­fall fem må­na­der in i gra­vi­di­te­ten.

Pa­ret har se­dan ti­di­ga­re bar­nen Me­gan, 21, Ma­til­da, 17 och tvil­ling­ar­na Jack och Holly, 19.

Foto: IBL

Ma­kar­na Ramsay har än­nu en bul­le i ug­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.