Eric Saa­de fri­a­de till sin Ni­co­le

Klick! - - KLICK TUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Eric Saa­de, 28, och flick­vän­nen se­dan fy­ra år till­ba­ka, Ni­co­le Fal­ci­a­ni, 21, har för­lo­vat sig. Ny­he­ten släpp­te de bå­da på Instagram i sam­band med en ­se­mester­re­sa till Du­bai i mel­lan­da­gar­na.

”Jag sa ja”, skri­ver Ni­co­le in­till en bild där hon står till­sam­mans med Eric på en ex­o­tisk strand. Och på Erics of­fi­ci­el­la ­Instagram­kon­to med­de­lar han ny­he­ten.

”Gott nytt år... och hon sa ja”.

Foto: OLA AXMAN

Eric Saa­de och Ni­co­le Fal­ci­a­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.