Fis­kar­na

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: And­ra re­la­tio­ner fun­ge­rar myc­ket bra men ditt kär­leksliv där­e­mot ger dig be­kym­mer i stäl­let för gläd­je. Det gör dig på då­ligt hu­mör.

Peng­ar: Ny tek­nik, smar­ta me­to­der och att du är så bra på kom­mu­ni­ka­tion gör att du får en ovän­tat lön­sam vec­ka. Nät­verk är bra att ha just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.