Kräf­tan

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: Fre­da­gen ser lo­van­de ut men i öv­rigt hin­ner du in­te med kär­le­ken. Möj­li­gen blir det nå­gon en­sta­ka mys­kväll om du har en fast part­ner. Peng­ar: Du tar ris­ker trots att du egent­li­gen fö­re­drar att hål­la dig till säk­ra kort. Bland annat kö­per du nå­got som du vet kan ha dol­da fel.

Kär­lek:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.