Skor­pi­o­nen

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: Fre­da­gen blir gans­ka fin men du äg­nar stör­re de­len av vec­kan åt and­ra re­la­tio­ner, åt släkt och vän­ner. Ro­man­ti­ken får vän­ta ett tag.

Peng­ar: Fin shop­ping­vec­ka. Trots många fynd och ett ak­tivt so­ci­alt liv så är du gans­ka nöjd med in­ne­hål­let i din plån­bok vid vec­kans slut. Kär­lek:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.