Franz Fer­dinand dö­da­de 300 000 djur

Knasiga Historier - - Innehåll -

Tack va­re sin ti­tel som kron­prins av Böh­men fick Franz näs­tan ex­lu­siv till­gång till enor­ma jakt­mar­ker och han var en en­tu­si­as­tisk jä­ga­re. I Franz dag­böc­ker finns det no­te­ring­ar om cir­ka 300 000 djur av oli­ka ar­ter som han dö­dat, bland an­nat 5 000 hjor­tar. Cir­ka 100

000 av des­sa stop­pa­des upp och sat­tes upp i hans tjec­kis­ka slott. Han be­gär­de en jakt­tur un­der var­je of­fi­ci­ell ut­flykt och bru­ka­de of­ta ut­ma­na skarp­skyt­tar till skjut­täv­ling­ar, som han fö­ga över­ras­kan­de of­ta vann.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.