Hen­ry VIII: kung­ens lik som ex­plo­de­ra­de

Knasiga Historier - - Innehåll -

Viss­te du att Hen­ry VIIIs lik blev så upp­blåst da­gar­na ef­ter hans död att det fak­tiskt ex­plo­de­ra­de? Or­sa­ken bakom hans öde (och vik­tök­ning­en un­der hans ål­der­dom) be­rod­de på en otäck olyc­ka i hans ung­dom. Hen­ry slog i hu­vu­det och ska­da­de sin hy­po­fys. Där­för blev kung­en så över­vik­tig att han knappt kun­de rö­ra sig. När han dog år 1547 bygg­des en bly­in­ra­mad kis­ta för att kun­na bä­ra hans sto­ra kropp. Al­la ga­ser som ha­de sam­lats in­u­ti hans kropp blev dock för myc­ket och led­de till att krop­pen brast. Det sägs att många hun­dar hann äta sin mid­dag in­nan rö­ran kun­de stä­das upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.