Po­lis­kon­troll på bad­klä­der för blyg­sam­het

Knasiga Historier - - Innehåll -

En po­lis mä­ter läng­den på det kvinn­li­ga bad­mo­det i At­lan­tic Ci­ty i New Jer­sey. En gång i ti­den var bad­klä­der­na tvung­na att täc­ka he­la kvin­nans kropp, men vid ti­den för det­ta fo­to­gra­fi år 1921 ha­de at­ti­ty­der­na bör­jat för­änd­rats. Bad­klä­der fick nu­me­ra va­ra arm­lö­sa klä­der i ett styc­ke och den­na nya mail­lot-stil var långt ifrån de långa bad­klän­ning­ar­na från 1800-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.