Ut­fors­ka­re be­rät­ta­de lögn­er om fram­gång

Knasiga Historier - - Innehåll -

Den ame­ri­kans­ka ut­fors­ka­ren Fre­de­rick Al­bert Cook häv­da­de sig ha nått top­pen av Nor­da­me­ri­kas högs­ta berg, Mount McKin­ley, år 1906. Det var in­te för­rän 1909 som hans på­stå­en­de ifrå­ga­sat­tes, även om hans team, som han läm­nat kvar på en läg­re del av ber­get, i det tys­ta tviv­lat på hans på­stå­en­de från förs­ta bör­jan. När ryk­te­na bör­ja­de spri­da sig kom det fram att fo­to­gra­fi­et av ho­nom som ska ha ta­gits från top­pen, fak­tiskt ta­gits från en li­ten topp 3 mil bort. Den här top­pen är nu­me­ra känd som Fa­ke Pe­ak. En ex­pe­di­tion som nåd­de top­pen 1910 be­vi­sa­de att Cooks be­skriv­ning­ar in­te ha­de nå­gon lik­het med den rik­ti­ga bergs­top­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.