Por­trätt av de dö­da

Knasiga Historier - - Innehåll -

In­nan den mo­der­na me­di­ci­nen upp­fanns var dö­den en van­lig del av var­da­gen. Un­der re­for­ma­tio­nen var det van­ligt att ha må­la­de por­trätt av de dö­da i sitt hem, som ett sätt att min­nas dem. När fo­to­gra­fi­er dök upp bör­ja­de det­ta sätt att sör­ja bli li­te otäckt. Ef­ter in­tro­duk­tio­nen av da­ger­ro­ty­pi 1839 blev des­sa por­trätt myc­ket van­li­ga­re, då fler män­ni­skor ha­de råd med en fo­to­graf som kun­de fånga de­ras li­dan­de på bild. I en värld med hög död­lig­het och där fo­to­gra­fi var en ny grej, var post­mor­tem-por­trätt of­ta det en­da sät­tet män­ni­skor kun­de min­nas si­na nä­ra och kä­ra som av­li­dit på. Krop­par­na ar­ran­ge­ra­des of­ta så de såg ut att so­va el­ler stöd­des upp med ögo­nen öpp­na för att ver­ka mer le­van­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.