Dam­fot­boll för­bju­den i 50 år

Knasiga Historier - - Innehåll -

När kvin­nor bör­ja­de sam­las ihop för att ar­be­ta i fa­bri­ker i sto­ra an­tal un­der det förs­ta världs­kri­get i Storbritannien, bör­ja­de bå­de so­ci­a­la och id­rotts­li­ga eve­ne­mang att dy­ka upp. Av al­la eve­ne­mang blev fotboll rik­tigt po­pu­lärt. Fa­briks­che­fer upp­munt­ra­de ak­ti­va spor­ter, då det förbättrade ar­be­tar­nas häl­sa och väl­be­fin­nan­de.

Det som från bör­jan var en ro­lig fri­tids­syss­la, blev snabbt täv­lings­in­rik­tat och fle­ra lag bil­da­des. Det mest kän­da var ”Dick,

Kerr’s La­di­es FC”, som spe­la­de i Preston. Det bil­da­des år 1917 och la­get sam­la­de en publik på 10 000 åskå­da­re un­der de­ras förs­ta match. Se­na­re det året vann Blyth Spar­tans Mu­ni­tio­net­tes cu­pen, där an­fal­la­ren Bel­la Re­ay gjor­de ett hat­t­rick. Da­mer­nas match nåd­de som mest

54 000 åskå­da­re som sam­la­des i Goodi­son Park på Box­ing Day 1920. Ty­värr för­bjöds dam­fot­boll un­der 1921, när kvin­nor­na för­vän­ta­des åter­vän­da till hus­hål­len. Trots den sto­ra po­pu­la­ri­te­ten, skul­le dam­fot­boll in­te åter­vän­da för­rän för­bu­det upp­hör­de 50 år se­na­re un­der 1971.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.