Ra­di­o­ak­tiv hud­kräm

Knasiga Historier - - Uppfinningar & upptäckter -

I sin strä­van ef­ter ett an­sik­te med ett ung­dom­ligt och häl­so­samt ”sken” bör­ja­de kvin­nor­na på 1900-ta­let att smör­ja in si­na an­sik­ten med ra­di­o­ak­ti­va krä­mar. För att få en fräsch, strå­lan­de hy bör­ja­de många kvin­nor an­vän­da lo­tio­ner gjor­da med ra­di­um, som var så ra­di­o­ak­ti­va att de lys­te i mörk­ret. Bland al­la för­säl­ja­re av ra­di­o­ak­ti­va krä­mer var ett franskt mär­ke vid namn Tho-Ra­dia det po­pu­lä­ras­te, med de­ras ra­di­um-to­ri­um-re­cept. De er­bjöd en mängd ra­di­o­ak­ti­va krä­mer, tand­krä­mer och öv­rig kos­me­ti­ka som kvin­nor ap­pli­ce­ra­de dag­li­gen. Fö­ga över­ras­kan­de sköt siff­ror­na för strål­nings­för­gift­ning och can­cer i höj­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.