Pis­so­ar

Knasiga Historier - - Uppfinningar & upptäckter -

1830

De förs­ta mo­der­na uri­no­a­rer­na ut­veck­la­des i Frank­ri­ke och in­stal­le­ra­des på de sto­ra bou­le­var­der­na i Pa­ris. De var ur­sprung­li­gen mer kän­da för de­ras användning som bar­ri­ka­der un­der 1830-ta­lets Ju­li­re­vo­lu­tion. Det dröj­de dock in­te länge för­rän pis­so­a­rer­na blev en van­lig syn i eu­ro­pe­is­ka stä­der och de fick en hög ef­ter­frå­gan ef­ter den in­dust­ri­el­la re­vo­lu­tio­nens mass­mi­gra­tion till stads­om­rå­den. De har mins­kat fal­len av of­fent­lig uri­ne­ring och ef­tersom det kos­tar att an­vän­da vis­sa of­fent­li­ga to­a­let­ter har de bli­vit en in­komst­käl­la för sta­ten.

Ja­pan le­der vägen för den mo­der­na to­a­lett­de­sig­nen. Den här to­a­lett­sto­len är en elektro­nisk bi­dé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.