Os­te­o­tom

Knasiga Historier - - Hälsa & medicin -

1830, Tyskland

Ti­den in­nan be­döv­ning och nar­kos var am­pu­ta­tio­ner otro­ligt smärt­sam­ma och ex­tremt far­li­ga pro­ce­du­rer. Be­nen splitt­ra­des of­ta och väv­na­den runt dem ska­da­des av den svå­ra på­ver­kan från en ham­ma­re, en mej­sel el­ler tän­der­na från en såg. Ki­rur­ger var tvung­na att hit­ta ett sätt att snab­ba på pro­ce­du­ren och mins­ka ris­ken för kom­pli­ka­tio­ner. Lös­ning­en kom i form av os­te­o­to­men, ett verk­tyg med en ked­ja och vas­sa skä­ran­de tän­der som vreds ma­nu­ellt. Den här ap­pa­ra­ten var fak­tiskt värl­dens förs­ta mo­tor­såg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.