De­o­do­rant

Knasiga Historier - - Hälsa & medicin -

Kroppslukt har fun­nits se­dan ti­dens bör­jan, ty­värr gäl­ler in­te sam­ma sak de­o­do­rant. In­nan de­o­do­ran­ten dök upp maske­ra­des svett­lukt med aro­ma­tis­ka väx­ter och ol­jor och de forn­ti­da egyp­ti­er­na var kän­da för si­na par­fy­mer. De­ras in­fly­tan­de över an­ti­kens Rom och gre­kis­ka ci­vi­li­sa­tio­ner led­de till att dof­ter­na spred sig, men det var in­te för­rän på 1800-ta­let som de­o­do­ran­ten dök upp. Den förs­ta de­o­do­ran­ten kom i for­men av en kräm vid namn Mum (Mam­ma).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.