Rak­hyv­lar

Knasiga Historier - - Hälsa & medicin -

En stor mängd kropps­hår re­sul­te­ra­de i en li­ka stor mängd pro­blem för vå­ra för­fä­der ne­an­der­ta­lar­na. De drab­ba­des av löss, frös när de blev blö­ta och blev smut­si­ga ef­ter mål­ti­der. Mus­sel­skal och flin­ta var sten­ål­der­na rak­hyv­lar, men mer prak­tis­ka lös­ning­ar bör­ja­de dy­ka upp när de forn­ti­da egyp­ti­er­na bör­ja­de till­ver­ka vas­sa rak­hyv­lar från kop­par och guld.

Un­der 1895 in­tro­du­ce­ra­de en dörr­för­säl­ja­re vid namn King Camp Gi­let­te en en­gångsrak­hy­vel med dubb­la blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.