Bröst­korg

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Den­na in­vän­di­ga rust­ning skyd­dar ditt hjär­ta och di­na lung­or, och spe­lar en livsvik­tig roll när det gäl­ler att för­sör­ja din kropp med sy­re.

To­talt har bröst­kor­gen 24 böj­da ben som är par­vis fäs­ta vid rygg­ko­tor­na. Sju av des­sa par kal­las för äk­ta rev­ben och är fäs­ta i bröst­be­net. Föl­jan­de tre par kal­las för fals­ka rev­ben och fäs­ter in­te di­rekt i bröst­be­net. De sista två når in­te fram till bröst­be­net och kal­las fly­tan­de rev­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.