Dna

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Din kropps vik­ti­gas­te en­skil­da struk­tur är ditt dna. Det finns i näs­tan al­la cel­ler (rö­da blod­krop­par gör sig av med sitt) och in­ne­hål­ler ge­ne­tis­ka in­struk­tio­ner för att byg­ga upp, ut­veck­la, re­pa­re­ra och un­der­hål­la din kropp. In­struk­tio­ner­na skrivs som en kod med fy­ra bok­stä­ver (A, C, T och G) i oli­ka kom­bi­na­tio­ner. Män­ni­skans dna in­ne­hål­ler tre mil­jar­der bok­stä­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.