Hjär­nan

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Hjär­nan är in­te ba­ra den mest kom­pli­ce­ra­de kon­struk­tio­nen i män­ni­sko­krop­pen, ut­an är ock­så den mest kom­pli­ce­ra­de kon­struk­tio­nen i uni­ver­sum, så vitt vi vet. Hjär­nan be­står av cir­ka 86 mil­jar­der nerv­cel­ler, och var­je cell har hund­ra­tals, ja till och med tu­sen­tals, för­bin­del­ser till de and­ra om­gi­van­de cel­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.