Gul ben­märg

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Det finns två sor­ters ben­märg: gul och röd. Den rö­da ben­mär­gen an­sva­rar för att till­ver­ka nya blod­cel­ler, me­dan den gu­la ben­mär­gen mest in­ne­hål­ler fett. När du åld­ras om­vand­las den rö­da ben­mär­gen grad­vis till gul ben­märg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.