Kört­lar

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Kört­lar är struk­tu­rer som har an­sva­ret för att pro­du­ce­ra och fri­sät­ta väts­kor, en­zy­mer och hor­mo­ner i din kropp. Det finns två hu­vud­ty­per av kört­lar: en­do­kri­na och ex­o­kri­na. Ex­o­kri­na kört­lar pro­du­ce­rar äm­nen som svett, sa­liv och slem som ut­sönd­ras ge­nom ka­na­ler till hu­den el­ler till ytan på and­ra or­gan. En­do­kri­na kört­lar pro­du­ce­rar hor­mo­ner som fri­sätts i blo­det och skic­kar ke­mis­ka sig­na­ler i he­la krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.