Mi­to­kond­ri­er

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Vi vet att krop­pen be­hö­ver sy­re och nä­ring för att över­le­va, och mi­to­kond­ri­er­na är kraft­ver­ken som om­vand­lar des­sa rå­ma­te­ri­al till ener­gi. I var­je cell finns det hund­ra­tals mi­to­kond­ri­er som an­vän­der en ked­ja av pro­te­i­ner för att flyt­ta elektro­ner mel­lan sig. På så sätt kan de pro­du­ce­ra ener­gi i en form som är lätt att an­vän­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.