Lymf­sy­ste­met

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Al­la kän­ner till blodom­lop­pet, cir­ku­la­tions­sy­ste­met som trans­por­te­rar runt blo­det i krop­pen, men det finns även ett an­nat nät­verk av kärl som of­ta glöms bort. Lymf­sy­ste­met sam­lar väts­ka från väv­na­den och trans­por­te­rar till­ba­ka den till blo­det via blod­kärl i bröst­kor­gen. Lymf­sy­ste­met an­vänds ock­så av im­mun­för­sva­ret för att över­va­ka och be­käm­pa in­fek­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.