Va­gus­ner­ven

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Va­gus be­ty­der vand­ran­de och har gett namn till den här ner­ven som ”vand­rar” runt i he­la krop­pen. Den lö­per från kra­ni­et, fort­sät­ter ge­nom hal­sen, går vi­da­re till bröst­kor­gen och or­ga­nen i bu­ken samt fort­sät­ter he­la vägen ner till tår­na.

Va­gus­ner­ven upp­täc­ker in­flam­ma­tio­ner i väv­na­der­na och med­de­lar hjär­nan, som skic­kar in­flam­ma­tions­däm­pan­de sig­na­ler di­rekt till­ba­ka ge­nom sam­ma nerv. Det kal­las för den in­flam­ma­to­ris­ka re­flex­en.

När du sti­mu­le­rar va­gus­ner­ven slår hjär­tat lång­sam­ma­re och den in­flam­ma­to­ris­ka re­flex­en ökar. Det­ta kan gö­ras med en li­ten pa­ce­ma­ker som ger elekt­ris­ka sti­mu­li, men ock­så ge­nom att du an­das djupt, ryt­miskt och lång­samt. Sex an­de­tag i mi­nu­ten ger den stark­as­te sti­mu­le­ring­en av va­gus­ner­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.